Meet the people at InfiAlpha Hyperloop


Menu

Team Lead


Avatar

Himanshu ThakurProject Manager


Avatar

Kushal J KirpalaniStructure Design And Analysis


Avatar

Najeeba Llyas

Head

Avatar

Anushpa Das

Avatar

Shree Hariharan PillaiPropulsion and Braking System


Avatar

Kushal J Kirpalani

Head

Avatar

Arushi Sharma

Avatar

Hari Prasad


Electronics and Embedded Systems


Avatar

Himanshu Thakur

Head

Avatar

Hemanga Bhatta

Avatar

Ankit Rastogi

Avatar

Ritik Raj Singh

Avatar

Prashant Singh Chauhan

Avatar

Utkarsh Agnihotri

Avatar

K.V Raaghav Krishna

Avatar

Shubham Khanduri

Avatar

Soumyajyoti Dutta

Avatar

Ritesh DeshmukhCorporate Relations


Avatar

Nabeel Khazi

Head

Avatar

Vibhanshu Pant

Avatar

Shazaan Hussain